۰۹۳۹-۹۴۹-۹۳۹۰
 
diplomat
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
990000

کاربرد نرم افزار حسابداری شخصی دیپلمات یکی از مهمترین کاربردهای این نرم افزار مختص کارمندان می باشد در زمینه تهیه گزراش موارد مصرف تنخواه که از سوی محل به آنها تعلق گرفته است , دچار مشکل می شوند این نرم افزار این مشکل را حل نموده است.ثیت موارد استفاده تنخواه با جزییات فاکتورها و نیز ثبت چکهاو چاپ گزارشات قابلیت نظرات دقیق بر عملکرد مالی داشت. کاربرد نرم افزار حسابداری شخصی ثبت مبالغ وارد شده و خارج شده از ثروت شما بوده و توسط این دو مورد شما می توانید مدیریت کاملی بر روی دخل و خرج خود ...

مقدار:
sales-management-series
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
990000

نرم افزار حسابداری مدیریت آپارتمان ساده انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان معرفي چند صندوق جهت در يافت ها و پرداخت ها ،تقبل کردن پرداخت قبض هاي شخصي واحد ها.امکان درج هزينه در هرگروه هزينه را دارند ،از همين رو رسيدگي به كليه اين امور با وجود محاسبات ، تنوع مخاطبين و... بسيار زمانبر و سخت مي باشد. اين نرم افزار جهت مديريت فرايند هاي ...

مقدار:
Top
موید اعتبار ما رزومه کاری قوی و نمونه کارهایمان است. More details…