۰۹۳۹-۹۴۹-۹۳۹۰

نرم افزار مدیریت آپارتمان

نرم افزار حسابداری مدیریت آپارتمان ساده

انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها  ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان معرفي چند  صندوق جهت در يافت ها و پرداخت ها  ،تقبل کردن پرداخت قبض هاي شخصي واحد ها.امکان درج هزينه در هرگروه هزينه را دارند ،از همين رو رسيدگي به كليه اين امور با وجود محاسبات ، تنوع مخاطبين و... بسيار زمانبر و سخت مي باشد.

اين نرم افزار جهت مديريت فرايند هاي موجود در آپارتمان ها  عرضه شده است.

 امکانات:

 • معرفی اشخاص در سه سطح ساده، متوسط و حرفه ای
 • تعریف موقعیت های جغرافیایی
 • عملیات دریافت و پرداخت
 • امکان تعریف واحد/آپارتمان تا 20 واحد
 • تخصیص طرف حساب به واحدها
 • ثبت مدارک مربوط به هر واحد
 • ثبت قبوض
 • ثبت تمام مراودات مالی بین واحدها
 • محاسبه و اعلام شارژ
 • صدور اخطاریه
 • گزارش براساس اشخاص
 • گزارش اموال
گزارش هزینه ها و درآمدها به تفکیک
 • گزارش براساس شارژ
 • ثبت صورتحساب کالا و خدمات
 • گزارش سود و زیان ساختمان
 • امکان درج هزینه در هر گروه هزینه
 • تفکیک مالک و مستاجر
 • امکان معرفی دفترچه تلفن
 • تعریف کلیدهای میانبر
 • امکان تعریف کلید میانبر گزارشات اصلی مرتبط با هر فرممدیریت آپارتمان میانی

   دارای امکانات  نسخه  ساده  به علاوه :

 • امکان تعریف چند صندوق (و استفاده از دریافت و پرداخت)
 • ثبت اموال و اثاثیه
 • گزارش های نموداری و مقایسه ای
 • تقبل کردن پرداخت قبض های شخصی واحده
 • تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یادآوری اتوماتیک توسط نرم افزار
 • چند شرکتی
 • گزارشات پیشرفته
 • امکانات فرم های نمایش دهنده لیستی

 

 

Top
موید اعتبار ما رزومه کاری قوی و نمونه کارهایمان است. More details…