۰۹۳۹-۹۴۹-۹۳۹۰
  SAFIR PERSIA
  Programming,Make SoftWar
  Web Design,Seo,WebCMS
  Cd Catalogue,Mobile Catalog
  Photography,Catalogue, Design,Print
  Multimedia Company,Elearing
  Design in Mashhad,Web & Design in IRAN
Has no Item
 
sales-management-series
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
990000

نرم افزار حسابداری مدیریت آپارتمان ساده انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان معرفي چند صندوق جهت در يافت ها و پرداخت ها ،تقبل کردن پرداخت قبض هاي شخصي واحد ها.امکان درج هزينه در هرگروه هزينه را دارند ،از همين رو رسيدگي به كليه اين امور با وجود محاسبات ، تنوع مخاطبين و... بسيار زمانبر و سخت مي باشد. اين نرم افزار جهت مديريت فرايند هاي ...

مقدار:
r17
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
5000000

دارای اینترو تک زبانه شبیه سازی ادیو بوک

مقدار:
bf10
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
25000000

طراحی حرفه ای تعداد صفحات 36 صفحه

مقدار:
Top
موید اعتبار ما رزومه کاری قوی و نمونه کارهایمان است. More details…