۰۹۳۹-۹۴۹-۹۳۹۰
  SAFIR PERSIA
  Programming,Make SoftWar
  Web Design,Seo,WebCMS
  Cd Catalogue,Mobile Catalog
  Photography,Catalogue, Design,Print
  Multimedia Company,Elearing
  Design in Mashhad,Web & Design in IRAN
Has no Item

نرم افزار حسابداری شخصی دیپلمات


محصولات قابل دسترسی: محصول موجود
ایمیل

بررسی اجمالی

کاربرد نرم افزار حسابداری شخصی دیپلمات
یکی از مهمترین کاربردهای این نرم افزار مختص کارمندان می باشد در زمینه تهیه گزراش موارد مصرف تنخواه که از سوی محل به آنها تعلق گرفته است , دچار مشکل می شوند این نرم افزار این مشکل را حل نموده است.ثیت موارد استفاده تنخواه با جزییات فاکتورها و نیز ثبت چکهاو چاپ گزارشات قابلیت نظرات دقیق بر عملکرد مالی داشت.

کاربرد نرم افزار حسابداری شخصی ثبت مبالغ وارد شده و خارج شده از ثروت شما بوده و توسط این دو مورد شما می توانید مدیریت کاملی بر روی دخل و خرج خود انجامید.این نرم افزار بویژه برای کسانی که دارای چند شغل هستند بسیار کاربردی می باشد کاربر می تواند گزارشات دقیق از درآمد و هزینه هریک از شغلهای خود داشته باشد.

همچنین این سیستم شامل قسمتهای چک، بدهی/طلب، اقساط می باشد.امکانات ذکر شده برای راحتی کاربران و افزایش قدرت سیستم در نظر گرفته شده است.شما باید همواره بدانید که درآمدتان صرف چه مواردی شده است تا بتوانید با پردازش این اطلاعات به تمام اهداف اقتصادی خود دست یابید.برای نیل به هدف فوق گروه مهندسی سفیر نرم افزار حسابداری شخصی را ارائه نموده است.

امکانان:

_درآمد و هزینه

در سیستم  درآمد/هزینه


امکانات:

 _ ثبت درآمد و هزینه نقدی

_ تعریف گروههاو  بی نهایت زیر گروه

_ نمودار  درآمدو هزینه ماهانه سال مالی

_ نمودار  درآمد و هزینه کل سالهای مالی

_ تعریف مشخصات طرف مقابل ( ثبت عکس , ثبن نمونه امضاء , مشخصات بانکی و تماس ) و نیز امکان گروهبندی  وجود دارد .

- نمودارهای درآمد و هزینه ماهانه و سالانه و نیز در محدود تاریخی

 

_در یافت و پرداخت چک

در سیستم چک می توانید بر چکهای صادرشده ودریافت شده مدیریت نمایید


امکانات:

_ ثبت چکهای دریافتی و پرداختی

_ تعریف دسته چک و گزارشگیری از سریالها

_ تعریف گروههاو   بی نهایت زیر گروه

_ ثبت وضعیت چک(وصول ,برگشت ,واگذار , باطل کردن ...)

 _ درج تصویر چک

_ نمودار  چکهای دریافی و پرداختی ماهانه سال مالی

 _ <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica

Top
موید اعتبار ما رزومه کاری قوی و نمونه کارهایمان است. More details…