۰۹۳۹-۹۴۹-۹۳۹۰

ویرایش وپالایش صوت

  • حذف قسمتهای ناخواسته
  • ترکیب چند فایل صوتی
  • تبدیل فرمت منو به استریو
  • جداسازی صوت از فیلم
  • ویرایش صدا،اکو،
  • حذف نویز
  • اعمال افکت های جدید صوتی به صدای ضبط شده
  • ترکیب چند صوت
  • تقویت صوت
  • تبدیل فرمتهای مختلف صوتی به یکدیگر
Top
موید اعتبار ما رزومه کاری قوی و نمونه کارهایمان است. More details…